Tags: "Беад Арцейну"

Авром

На съезде Международного Гиперсионистского Движения "Беад Арцейну" («За Родину!»).

На съезде Международного Гиперсионистского Движения "Беад Арцейну" («За Родину!»). С депутатом Кнессета Мариной Солодкиной (благословенной памяти), депутатом Кнессета Михаэлем Кляйнером, писателем Александром Рыбалка Alexandre Rybalka, и равом Авраамом Шмулевичем.

Авром

(no subject)

בס"ד
היום לא ניתן לכפר על חטאינו
פנייתה של התנועה "בעד ארצנו" לרגל יום הכיפורים
כפרת העוונות ביום הכיפורים נעשית בראש ובראשונה באמצעות הכהונה בבית המקדש – הכהן הגדול מקריב קורבנות על העם כולו, על חטאי-המלך ושליטי המדינה ועל חטאיו שלו עצמו. הצום שאותו שמרו כל בני-ישראל היווה תמיכה למעשים אלו.
היום, כשאיננו עושים מאמצים לבנייה המחודשת של בית המקדש, אנו חוטאים בכך בכל יום ביומו לפני ה' יתברך, ואין חטא זה יכופר על-ידי כל צום בעולם. הכפרה שתיראה נאה בעיני הקב"ה, היא קודם כל הקמת ביתו והקמה מחדש של מלכות בית ישראל בגבולות שבין הנילוס לפרת, כמו שנאמר (דברים, א', ח'): "רְאֵה נָתַתִּי לִפְנֵיכֶם, אֶת-הָאָרֶץ; בֹּאוּ, וּרְשׁוּ אֶת-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְהוָה לַאֲבֹתֵיכֶם לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב לָתֵת לָהֶם, וּלְזַרְעָם אַחֲרֵיהֶם."
היהודים צריכים להיזכר בכך, שאנו "ממלכת כוהנים וגוי קדוש". "בנים אתם לה' אלוקיכם" – כך פנה אלינו הקב"ה. העם היהודי נציבו של ה' עלי אדמות, ועליו לנהוג בהתאם לכך.
במקום זה, היהודים מאחלים זה לזה "צום קל", ושותים תרופות-פלא שלא להרגיש תחושת-רעב.
עד אשר לא ייבנה בית המקדש, עוונותיו של העם היהודי ושל כל אחד ואחת מבני העם היהודי אינם מכופרים כראוי.
רצון ה' מצוין בברור בתורתו.
ברצוננו לאחל לעם היהודי, שביום הכיפורים הבא יהיה כבר בבית המקדש, יראה את הכהן הגדול עסוק במלאכתו כפי שנצטוותה עליו.

הרב אברהם שמולביץ'
מזכירות התנועה