рав Авром Шмулевич (avrom) wrote,
рав Авром Шмулевич
avrom

Чем помочь Виталию Вовнобою

איך לעזור לויטלי וונובוי Чем помочь Виталию Вовнобою How to help to Vitaly Vovnoboy

* ניתן להתקשר לתחנת המשטרה בה נמצא ויטלי כעט
מחלקת החקירות במגרש הרוסים: 02-539-1111
תא מעצר 02-539-1340
מחלקת משלוחים לעצורים 02-539-1346

* ניתן לפנות לשר בטחון הפנים גדען עזרה
applications@mops.gov.il
טלפון 02-530-8003
פקס 02-584-7872

מחלקת פניות הציבור
mevaker@mops.gov.il
טלפון 02-530-8014/7/8
פקס 02-530-8266

* ניתן גם לבקש התייחסות של חברי הממשלה וכנסת מהליכוד על מעצר פוליטי של חבר מרכז המפלגה

חיים כץ
טלפון 02-675-3874
טלפון 02-675-3875
פקס 02-649-6525
hkatz@knesset.gov.il

ציפי לבני
טלפון: 02-675-3225
פקס: 02-675-3709
zlivni@knesset.gov.il

דני נווה
טלפון: 02-675-3439
טלפון: 02-675-3394
פקס: 02-675-3750
dnaveh@knesset.gov.il

בנימין נתניהו
טלפון: 02-675-3383
טלפון: 02-649-6431
פקס: 02-649-6421
bnetanyahoo@knesset.gov.il

ראובן ריבלין
טלפון: 02-6753444
פקס: 02-6496193
rrivlin@knesset.gov.il

עוד טלפונים באתרים הרשמיים:
http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mkindex_current_eng.asp?view=0
או:
http://gov.il/firstGov/topNav/OfficesAndAuthorities/OAFList


* ניתן אף לעלות לשידור חי באמצעי תשקורת למיניהן, לשלוח פקסים ומכתבים.

* קריאה לשחרורו המיידי של ויטלי וובנובוי

בברית המועצות אפשר היה לעצור אדם בגלל שמכונת-הכתיבה שלו שימשה להדפיס קריאות למחאה נגד הממשל הקומוניסטי. בישראל של היום יכולים שוטרים חמושים בלבוש אזרחי לפרוץ לחדר השינה של אדם מוקדם בבוקר, לאסור אותו באזיקים, למנוע ממנו עזרה רפואית ראשונה ולקחת אותו למקום לא ידוע בלי להראות צו מעצר; כל זה רק בגלל שהאדם הוא בעל שרת-רשת אשר עליו נמצא, בין אתרים רבים שהוקמו על ידי אנשים שונים, אתר שקורא להתנגדות בלתי-אלימה לתוכנית גירוש היהודים מגוש-קטיף וצפון השומרון. זה מה שקרה לויטלי וובנובוי, מהנדס תוכנה בן 49. מעצר אכזרי זה הנו עוד מקרה של התעללות משטרה ברוטלית המופעלת על ידי השלטון בתדירות גבוהה והולכת על מנת לסתום את פיות מתנגדיו.

אנו דורשים את שחרורו המיידי של ויטלי וובנובוי. כמו כן אנו דורשים להעניש את האחראים על מעצרו ואת השוטרים שביצעו את המעצר הזה בצורה גסה ואכזרית. אנו קוראים לכל מי שהחירות יקרה ללבו להרים קול מחאה נגד התעללות המשטרה – אם היום עוצרים אנשים בגלל עילה כזאת מה תהיה עילה מספקת למעצר מחר?


Все, что можно сейчас сделать, это создавать общественное давление на систему с целью освободить Виталия.

Можно позвонить в полицейский участок (телефоны ниже), в котором содержится Виталий и, например, поинтересоваться его здоровьем и делами.
02-539-1111 - следственный отдел Русского Подворья (полицейский участок в котором содержится Виталий)
02-539-1340 - КПЗ
02-539-1346 - передачи заключённым

Можно звонить и посылать факсы Министру внутренней безопасности и в отдел жалоб от населения.
Министр внутренней безопасности
эл. почта: applications@mops.gov.il
тел.: 02 - 5308003
факс: 02 - 5847872

Жалобы от населения (Министерство внутренней безопасности )
эл. почта: mevaker@mops.gov.il
тел.: 02 - 5308014/7/8
факс: 02 - 5308266

Также можно звонить и посылать факсы членам Кнессета и Правительства от партии Ликуд, высказывая свое мнение о сиуации, в которой член Центра правящей партии арестован по политическим мотивам.
Хаим Кац
эл. почта: hkatz@knesset.gov.il
тел.: 02-6753874, 02-6753875
факс: 02-6496525

Ципи Ливни
эл. почта: zlivni@knesset.gov.il
тел.: 02-6753225
факс: 02-6753709

Дани Навэ
эл. почта: dnaveh@knesset.gov.il
тел.: 02-6753439, 02-6753394
факс: 02-6753750

Беньямин Нетанияу
эл. почта: bnetanyahoo@knesset.gov.il
тел.: 02-6753383, 02-6496431
факс: 02-6496421

Реувен Ривлин
эл. почта: rrivlin@knesset.gov.il
тел.: 02-6753444
факс: 02-6496193

Пишите и звоните и другим членам Кнессета и министрам.
Факсы, телефоны и эл. почта членов Кнессета по адресу:
http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mkindex_current_eng.asp?view=0


и министров: http://gov.il/firstGov/topNav/OfficesAndAuthorities/OAFList

Кроме того, можно писать писма и посылать факсы в СМИ, звонить в прямой эфир и т.д.
ПЕТИЦИЯ: НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ ВИТАЛИЯ ВОВНОБОЯ!

В Советском Союзе человека могли арестовать за то, что на его пишущей машинке кто-то напечатал призывы к протестам против коммунистического режима. В сегодняшнем Израиле вооруженные полицейские в штатском могут на рассвете вломиться к человеку прямо в спальню, заковать его в наручники, не дать врачу оказать ему первую медицинскую помощь и увезти его в неизвестном направлении, не предъявляя ордера на арест – все это лишь потому, что он является хозяином интернет-сервера, на котором, среди множества прочих страниц, размещенных там разными людьми, расположена и страница, призывающая к ненасильственным протестам против планируемой властями депортации евреев из Гуш-Катифа и северной Самарии. Именно это произошло с 49-летним программистом Виталием Вовнобоем. Дикий и жестокий арест Виталия Вовнобоя – это еще одно проявление нестерпимого полицейского произвола и насилия, все больше и больше используемого нынешними израильскими властями для затыкания ртов своим оппонентам.

Мы требуем немедленно освободить Виталия и наказать ответственных за его арест, а также самих осуществивших арест полицейских, которые вели себя грубо и жестоко. Мы призываем всех, кому дорога свобода, возвысить голос протеста против полицейского произвола – если сегодня арестовывают за такие вещи, за что будут арестовывать завтра?!

A former Soviet refusenik and dissident Vitaly Vovnoboy was arrested in Israel. His arrest took place at dawn, in the best traditions that Vitaly and other refuseniks thought was firmly behind them. Vitaly’s crime – hosting website www.baitle.org.
Vitaly Vovnoboy, 49, is a computer programmer. He made aliyah to Israel with his family in 1991 and has lived in Karney Shomron since then. For many years he has been active in the struggle for the Land of Israel.

Former Soviet refuseniks and dissidents, presently Knesset Members Yuly Edelshtein and Yury Shtern have already submitted their protest to the Minister of Internal Security

Here is what can be done to help Vitaly.

Please call the police the following places and inquire about Vitaly, his arrest (which took place without the proper warrant), his health (he was denied medical attention despite the heart trouble during the arrest), and the cause of his arrest (after all, freedom of speech is something that must be practiced by a democracy)
02-539-1111 - investigative unit of the Russian Compound (the police station where Vitaly is held)
02-539-1340 - preliminary holding cell
02-539-1346 - parcels for the prisoners

Write, call and/or fax the Ministry of Internal Security and its Complaints Department
Minister
email: applications@mops.gov.il
phone: +972-2-5308003
fax: +972-2-5847872

Complaints:
email: mevaker@mops.gov.il
phone: +972-2-5308014/7/8
fax: +972-2-5308266

Also email/call/fax Likud’s Members of Kneset and Members of Government, and express your opinion and concern about the increasing abuse and violations of the norms of a democratic society, in which a member of the Center of Likud, their own party, is arrested for political motives.
Haim Katz
telephone: 02-6753874
telephone 2: 02-6753875
fax: 02-6496525
email: hkatz@knesset.gov.il

Tzipi Livni
telephone: 02-6753225
fax: 02-6753709
email: zlivni@knesset.gov.il

Dani Naveh
telephone: 02-6753439
telephone 2: 02-6753394
fax: 02-6753750
email: dnaveh@knesset.gov.il

Benjamin Netanyahu
telephone: 02-6753383
telephone 2: 02-6496431
fax: 02-6753750
email: bnetanyahoo@knesset.gov.il

Reuven Rivlin
telephone: 02-6753444
fax: 02-6496193
email: rrivlin@knesset.gov.il

Email other Ministers and Members of Knesset. Their emails, fax and phone numbers can be found at: http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mkindex_current_eng.asp?view=0
and: http://gov.il/firstGov/topNav/OfficesAndAuthorities/OAFList

Also contact your local media and tell them about the story.
Here is also a PETITION TO FREE VITALY VOVNOBOY. Feel free to use it in your contacts above.
PETITION TO FREE VITALY VOVNOBOY

In the Soviet Union a man could be arrested just because someone had used his typewriter for typing a call to protest against the Communist regime.
Nowadays, in Israel, armed plain-clothed policemen burst in a man's bedroom at dawn time, handcuff him, deny him medical care for his heart problems and take him away to an unknown location without showing an arrest warrant – all this simply because the victim owns a webserver, which among many
websites created by various people hosts one advocating a non-violent protests against the planned expulsion of Jews from Gush-Katif and Northern Samaria. This is what has happened to Mr. Vitaly Vovnoboy, a 49-year old computer programmer. The wild and cruel arrest of Vitaly Vovnoboy has become another case of intolerable police brutality, which is being increasingly used by the regime in order to keep its opponents silent.

We demand to free Vitaly immediately and to punish those who are responsible for his arrest as well as the policemen who carried out the arrest rudely and cruelly. We call upon everyone to whom freedom is dear to raise up the voice against the police abuse - if people get arrested for such a thing today what will they be arrested for tomorrow?
viasashanep

Образцы писем на иврите и английском в защиту Виталия Вовнобоя
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments