рав Авром Шмулевич (avrom) wrote,
рав Авром Шмулевич
avrom

Перевод моего интервью на турецкий: Avraham Şumulyeviç: 'Rusya Federasyonu'nda Neler Olduğunu Bilme

12 Şubat 2019 Salı Saat 15:10
Avraham Şumulyeviç, 4 Şubat 2019, Русский Монитор
 
Karaçay-Çerkesya senatörü Rauf Arashukov'un Federasyon Konseyi toplantısı sırasında doğrudan skandal tutuklanması, geniş bir kamuoyu tepkisi aldı. Ve şimdi ikinci hafta boyunca hem medyada hem de İnternet kullanıcıları arasında en çok tartışılan haberlerden biri olmaya devam ediyor.
 
Mihail Sokolov, olay hakkındaki görüşünün yanı sıra, Karaçay-Çerkesya ve tüm Kafkasya için sonuçları hakkındaki düşüncülerini açıklayan Kuzey Kafkasya uzmanı- siyasi analist Avraham Şumulyeviç ile "Özgürlük Radyosu" ndaki "Olayla Yüzleşmek" programında söyleşi yaptı.
 
Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, sakal
Avraham Şumulyeviç: Kuzey Kafkasya Uzmanı. Rusya doğumlu İsraill siyasi analist.
 
Mihail Sokolov: Avraham Şumulyeviç ile bağlantı kuruyoruz. Ne diyorsunuz, bu olaylara Kafkasya'da, Karaçay-Çerkesya'da ne gibi tepkiler olabilir? Anladığım kadarıyla, bu kavgada mağlup olan ilk klan değil. Bir Derev klanı vardı. Derev şimdi, anladığım kadarıyla oturuyor. Şimdi Arashukov klanıda savaşta acı çekiyor.
 
Avraham Şumulyeviç: Rusya Federasyonu'nda neler olup bittiğini anlamak istiyorsanız, Maurice Druon'u okuyun. Şimdi Rusya'da olanlar açısından, kurulan politik rejime "yeni feodalizm" denebilir. Bir zamanlar Rusya tarihçisi olan Richard Pipes, her zaman, Rusya'da bulunan bu sistemi bir patrimonyal otokrasi olarak adlandırdı. Aslında bu şimdilerde restore edildi.
 
Feodalizmin karakteristik özelliği, merkez delegelerinin, egemenliğin bir kısmını vassallarına vermesidir. Alıştığımız, doğduğumuz yeni zaman, tüm gücün, egemenliğin merkezde toplandığını gösteriyor. Feodal rejimde, feodal sistem egemen, devlete vaaz verir, o zaman her yerde ne isterlerse yaparlar. Asıl mesele, aidatlarını ödemek, askeri ve diğer işleri yerine getirmektir. Ve bu yerlerde olan şeylerle merkez hiç ilgilenmez.
 
Arashukov'un tutuklandığı iki cinayet suçlamasında, ilk cinayet, Çerkes hareketinin genç aktivisti olan Aslan Jukov'du.
 
Karaçay-Çerkesya'da, Kuzey Kafkasya'nın diğer bazı cumhuriyetlerinde olduğu gibi, ben de onlara "ortak cumhuriyetler" diyorum, her biri kendi klanlarına sahip, birbirinden tamamen farklı iki halk olan Çerkesler ve Karaçaylar Karaçay-Çerkesya'da yaşıyor, oldukça karmaşık ilişkileri var, klanlar var, bir Karaçay mutlaka başbakan olmalı ve diğerleri de bölüşümlere sahipler.
 
Rauf Arashukov'un ait olduğu Çerkes klanı, hükümette olan Karaçay klanıyla birlikte hareket etmeye karar verdi. Gençlik hareketinin lideri Jukov'a geldi ve ona aşağıdaki programı sundu: Genç bağımsız eylemciler parlamentoyu ele geçirecekler ve iktidarı ele geçiren Karaçay'ın istifasını talep ederek, beyaz yalanlarla gelen Arashukov ve dağılmaları için onları ikna edecek ve Moskova'nın onu başbakan olarak ataması için barışı yeniden tesis edecek. Jukov bunu reddetti, bu konuşmayı da kaydetti ve orada vuruldu.
 
İkinci cinayet kurbanı Fral Şebzukov'da bir siyasetçi statüsünde idi. Rus sisteminde çeşitli yüksek görevlerde bulundu, zaten cumhuriyet başbakanı görevine atanacak bir aday olarak kabul ediliyordu. Arashukov klanının bu cinayetlere karıştığı gerçeği bilgisini Moskova bugün almış değil, bu çok uzun zamandır biliniyordu. Fakat biri düğmeye bastı. Arashukov, Kadırov'la çok iyi anlaşıyordu, sonra kavga ettiler. Kadırov, onun bunu planlandığını sonra yaptığını düşündü. Görünüşe göre, sonuna kadar değil. Birisi bir macera romanı yazmak istemiyorsa, bu gerçekten önemli değil.
 
Merkez tarafından birileri atandığında, bu ürünler (protégé) tarladan kaldırılır, merkez kesinlikle hiçbir şey yapmaz, bir parlamento kurulur, hepsi feodal sistemdir. Rusya'nın şu anda, modernite çağında olan devlet modelinden daha öncekine geçtiğini anlamamız gerekiyor. Moskova'nın geriye dönüşü Rus Çarlığı bile değil, onda bile daha fazla düzen vardı, ama bu Altınordu'ya dönüş. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini okursanız her şeyi görürsünüz.
 
Mihail Sokolov: Şimdi trendin farklı olduğu ortaya çıktı, merkez bu hikayeye müdahale etti, bir nedenden ötürü ortaya çıkardı, belki Kuzey Kafkasya'da çok fazla çalıntı gazdan ötürü ortaya çıkardı, belki de Çeçenistan'ın gaz için borçlanmasının hikayesiydi. Gerçek şu ki, tam tersine, feodalizme karşı çıkma ve mutlakiyetçilik diyelim.
 
Avarham Şumulyeviç: Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini öğren. Merkez her zaman müdahale eder, paşa'nın kafasını keser, başka bir paşa onun yerine komşusuyla savaşır, sonra bu paşa'nın da kafasını keser. Merkez karışmaz, birinin kafası gider, sistem aynı kalır. İnguşetya ve Çeçenistan sınırında silahlı çatışmalar yaşandı, isyanlar oldu. Bu sistem şu anda Kafkasya'da çalışmakta olup, tüm Rusya'ya da yayılacak. Merkez müdahale etti, ancak sistem değişmedi, birinin başı kesildi, şimdi onu yetişmesi için ektiler. Bu arada, Moskova'da cezaevinde olmak için neyin daha iyi olduğu bilinmiyor...
 
Ek olarak, artık besleme alanı bilindiği gibi azalıyor, kaynaklar daha az. Bu feodal hiyerarşideki bazı bahislerin azaltılması gerekiyor, çünkü bu paranın bakımı için artık para yok, bu nedenle sistemde küçük bir düşüş var. Fakat ilke olarak, bu mantık kesinlikle feodaldir.
 
Mihail Sokolov: Avraham, Rusya'daki durum gördüğünüz gibi; merkez daha fazla  çalıyor, vasalları daha fazla mı palazlandırıyor? Yoksa merkez aynı miktarda çalıyor, ama vasalları daha fazla mı palazlandırıyor?
 
Avraham Şumulyeviç: Çaldıklarını söyleyemeyiz, bu bir hükümet sistemidir. Bir kişi yerleştirilir; o bu yerden beslenir. Petro öncesi Rusya’da daha açık bir şekilde besleniyorlardı. Modern Rusya Federasyonu'ndan yeni bir devlet olarak bahsettiğiniz her zaman bu, artık böyle değil bu rejim değişmiştir. Bu nedenle, onlar kadar çalma bu sistem olmadan olamaz.
 
Finansal akışların nerede dağıldığı sorusuna gelirsek, merkez şimdi bu finansal akışların çoğunu almaya yetecek kadar başarılı bir şekilde çalışıyor, çünkü yıllar verimsizdi, kullandıkları meralar eskisi kadar bol değil. Bu nedenle, oyuncu sayısı esas olarak zeminde Kremlin'den uzakta azalacaktır. Bu anlamda, daha fazla ekecekler. Ayrıca, hükümetin tüm haklarını elinde tutan iktidar seçkinleri içinde de mücadele başlıyor, onlar da daha fazla ekilecekler. Öncelikle, Kremlin'de bir "çatı" olan bu senatör gibi insanları hapsedecekler. Sonra görünüşe göre sıra doğrudan tahtın ve tahtın üzerinde oturanlara geliyor. Yani daha fazla böyle durumlar olacak.
 
Bu tutuklama ile ilgili ilginç olan şey, Senato kurumunun olan senatör unvanını tam olarak dikkate almamasıydı. Ukrayna'da yakın tarihte durum böyle olmuştur. Atını Senato'ya götüren ünlü imparator Caligula'yı hatırladım. Sanırım şu anda oturanlar gibi, senatoda bir katilden daha fazla at varsa daha iyi olur. Böylece bu tür eğlenceli olaylar daha fazla olacak, ama onlar kabak tadı verdi ve temel bir önemi yoktur.
 
Karaçay-Çerkesya'yı soruyorsan, cumhuriyette halkın bir parçası olan ve bu ölenlerin akrabaları var, onlarda oldukça popüler insanlar, diğerleri tutuklanırken birçoğu bunu sevinçle karşıladı. Zira cumhuriyetin içinde bir temizlik olacağı açıktır.
 
Bu arada, bu tutuklamanın bir müşterisi olarak Derev klanını yazmam. Karaçay-Çerkesya'da iki önde gelen klan var; Derev ve Arashukov. Arashukov bir Derev'i palazlandırdı ve şimdi soruşturma altında. Doğru, dava mahkemeye ulaşmadı ve gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Karaçay-Çerkesya özelinde, Çerkeslerin yarısını elinde tutan Derev Klanının şartlı olarak konuşması kuvvetle muhtemel.
 
Yani, feodal mücadele tabanda devam edecek. Gücün ne kadar sarsılacağı sorulması gereken ilginç bir soru. Kesinlikle sert tutuklamalar, Rusça konuşamayan bir senatör, vb. Bunun mevcut sistemin çöküşüne yol açacağını söylemek isterim, ama ne yazık ki konuşmayacağım, çünkü bu tür feodal rejimler çok istikrarlı olabilir. Rusya'nın şu anda yaptığı şey, dışarıya tırmanmazlarsa, dış dünya bunlara olan ilgisini kaybeder, bu teneke kutuda örümcekler iç kaynaklar yeterli olana kadar kendilerini uzun süre yiyebilirler.
 
Mihail Sokolov: Avraham, sizce "iç düşman" nerede?
 
Avraham Şumulyeviç: Prensip olarak, Rus sistemi tamamen kendi kendine yeterli olacak şekilde formüle edildi, üstelik Petro öncesi dönemden önceki zaman Rusya'da olana geri döndü. Bu arada, çok ilginç bir fenomen, bütün Sovyet sonrası bölgelere bakarsanız, Rus Çarlığı'na katılmadan önce, devrimden önceki durumlarına aşağı yukarı döndüler. Bu nedenle, varolan sistem hakkında hatta Richard Pipes, patrimonyal otokrasiyi tanımlamıştı. Kişi beslenmeye oturur ve vergilendirilmiş nüfustan beslenir. Vergilendirilmiş nüfus onu barış içinde besliyor ve yerini almayı hayal ediyor. Bu sistem oldukça uygulanabilir. Değişimin tek umudu Vladimir Vladimiroviç Putin'dir. Çünkü, şüpheli o, dışarıdaki tüm bu haksız faaliyetler onun inisiyatifinde gerçekleşti.
 
Bir kişi başka birinin yerine gelse de, kimsenin umursamadığı çok sayıda otoriter rejim vardır, örn: Arnavutluk, Belarus, bütün Afrika ülkeleri. Bunlar oturup, birbirlerini yerler, dışarı çıkmazlar. Eğer Rusya böyle bir ülkeye dönüşürse ve Rogozin (Dimitri Rogozin, Ruscosmos'un başkanı) bundan sonra iktidara gelirse, dış politika maceralarına girmeyecek, göreceli olarak konuşursak, senin gibi bütün belalıların ezilmesi durumunda sistem uzun süre devam edecek.
 
 
Tags: Мои интервью, Мои тексты, Турецкий язык
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments